zaburzenia lękowe
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Terapii Nerwic
zaburzenia adaptacyjne
fobie
fobia szkolna

Wskazania
Dla osób z problemami (dzieci, młodzież, dorośli):

 • w zaburzeniach koncentracji uwagi
 • w nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • w zaburzeniach zachowania agresji
 • w problemach szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia itp)
 • w przewlekłych bólach głowy i migrenach
 • w zaburzeniach snu
 • w zespole chronicznego zmęczenia
 • w stanach lękowych, natręctwach, tikach
 • w depresji
 • w zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja)
 • przy tremie, napięciu wewnętrznym, niskiej samoocenie
 • w dziecięcym porażeniu mózgowym
 • w rehabilitacji po urazach czaszki
 • w autyźmie
 • w rehabilitacji po operacjach mózgu
 • w rehabilitacjach po udarach mózgu


Dla osób zdrowych (dzieci, młodzież, dorośli):

 • w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominanmia matreriału, również w zakresie języków obcych
 • w celu uzyskania lepszych wyników sportowych
 • w celu uzyskania lepszych wyników przez uczniów szkół muzycznych
 • dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji (biznesmeni, piloci, maklerzy, kontrolerzy ruchu, policjanci)
 • dla osób pracujących twórczo (artyści, dziennikarze)
 • dla osób uprawiających sport wyczynowo
fobia społeczna
Tworzenie stron www, strony www: Data Quest | System CMS