zaburzenia lękowe
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Terapii Nerwic
zaburzenia adaptacyjne
fobie
O ośrodku
fobia szkolna

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego. Ośrodek udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Ośrodek realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży w stacjonarnym, całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dzieci i Młodzieży (kod zakresu 04.4707.021.02).

Ośrodek realizuje projekty ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.


 Nasz Adres: 

 Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
 ul. Mikołowska 208
 43-187 Orzesze 

 (przy głównej trasie Katowice-Żory-Wisła, naprzeciwko stacji benzynowej Lotos, na światłach w prawo w kierunku na Rybnik, za ok. 150 metrów pierwsza droga w lewo.) 

 tel. 32 326 08 58 
 tel./fax. 32 221 56 70 

 e-mail:
 kancelaria@remove-this.otnorzesze.pl
 s.medyczny@remove-this.otnorzesze.pl
 ksiegowosc@remove-this.otnorzesze.pl

 

 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

fobia społeczna
Tworzenie stron www, strony www: Data Quest | System CMS