zaburzenia lękowe
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Terapii Nerwic
zaburzenia adaptacyjne
fobie
O ośrodku
fobia szkolna

28.11.2018

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ w Orzeszu ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie:
- Przewozu pacjenta karetką z ratownikiem medycznym lub bez ratownika medycznego.
- Wykonywania badań laboratoryjnych wraz z transportem.
- Udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy w zakresie zadań określonych w statucie tego podmiotu w ramach konsultacji kardiologicznych, dermatologicznych, neurologicznych, ginekologicznych, chirurgicznych urazowo-ortopedycznych, okulistycznych, otolaryngologicznych, stomatologicznych oraz wykonania badań RTG, USG, EKG wraz z opisem.

fobia społeczna
Tworzenie stron www, strony www: Data Quest | System CMS