zaburzenia lękowe
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Terapii Nerwic
zaburzenia adaptacyjne
fobie
fobia szkolna

Kryteria przyjęcia na Oddział:

 • Wymagana dokumentacja:
  • Skierowanie od lekarza pediatry, lekarza rodzinnego lub specjalisty (psychiatra, neurolog) wraz z rozpoznaniem wstępnym według ICD 10.
  • Opinia pedagoga szkolnego/przedszkolnego i/lub wychowawcy.
  • Wskazana opinia psychologiczna.
  • Historia przebiegu dotychczasowego leczenia dziecka.
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko ma stwierdzoną niepełnosprawność - nie jest wymogiem przyjęcia).
  • Numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych.
  • Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego.
 • Dokumentację należy przesłać do sekretariatu pocztą lub na adres: s.medyczny@otnorzesze.pl
 • Ośrodek ma prawo do kwalifikacji pacjentów do leczenia w Oddziale lub  odmowy przyjęcia. 
 • Po rozpatrzeniu dokumentacji dziecka przez zespół kwalifikacyjny pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących lub powiadomiony o odmowie przyjęcia.
 • Przy przyjęciu pacjenta na oddział wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość : legitymacja szkolna/ paszport/ dowód osobisty.

Realizujemy kontrakt z NFZ na leczenie pacjentów do 18 roku życia w systemie całodobowym. Pobyt i terapia dziecka są bezpłatne. Czas terapii jest uzależniony od jakości zaburzeń, postępów w leczeniu i możliwości adaptacyjnych dziecka i może trwać maksymalnie do 24 tygodni.

fobia społeczna
Tworzenie stron www, strony www: Data Quest | System CMS