zaburzenia lękowe
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Terapii Nerwic
zaburzenia adaptacyjne
fobie
fobia szkolna

Dogoterapia jest formą terapii kontaktowej z udziałem odpowiednio wyszkolonego psa, wspomagająca inne rodzaje terapii (psychoterapię). Jest adresowana zarówno do dzieci jak  i młodzieży.

Obecność psa na zajęciach terapeutycznych stanowi doskonałą motywację do podejmowania działań, wprowadza do terapii spontaniczność, radość i daje poczucie bezpieczeństwa. 

Pies akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, nie ocenia, nie wyznacza norm, kocha nas za to, że jesteśmy. Jest oddany i wierny, pozostaje z nami bez względu na nasze sukcesy 
  i niepowodzenia. 

Poprzez dogoterapię możemy:

- łagodzić stres, samotność,

- budować poczucie własnej wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa,

- przełamywać lęk,

- rozwijać funkcje poznawcze,

- stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów oraz orientację przestrzenną,

- rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe,

- podnosić aktywność, 

- rozwijać spontaniczną aktywność,

- motywować i mobilizować do podejmowania działań,

- uczyć właściwych postaw w stosunku do zwierząt,

- uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami.

fobia społeczna
Tworzenie stron www, strony www: Data Quest | System CMS