zaburzenia lękowe
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Terapii Nerwic
zaburzenia adaptacyjne
fobie
fobia szkolna

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednego z oświadczeń:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (CV, list motywacyjny) oraz informacji zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko … w Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (CV, list motywacyjny) oraz informacji zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego na stanowisko … w Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży, jak również w celu włączenia mnie do bazy kandydatów na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży, w tym również na inne stanowiska.

fobia społeczna
Tworzenie stron www, strony www: Data Quest | System CMS