zaburzenia lękowe
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Terapii Nerwic
zaburzenia adaptacyjne
fobie
fobia szkolna

Schorzenia leczone w Oddziale:

 • Zaburzenia lękowe, adaptacyjne, lęk separacyjny
 • Fobie, fobia szkolna, fobia społeczna
 • Zaburzenia stresowe, pourazowe, ofiary przemocy rówieśniczej
 • Zaburzenia dysocjacyjne, konwersyjne, występujące pod postacią somatyczną, bóle psychogenne
 • Dystymie, zaburzenia depresyjne
 • Natręctwa
 • Tiki
 • Moczenie mimowolne
 • Mutyzm wybiórczy
 • Jąkanie
 • Problemy emocjonalne i adaptacyjne w okresie remisji zaburzeń psychotycznych i depresyjnych
 • Uzależnienie od komputera
 • Trudności szkolne

Ze względu na stan psychiczny i funkcjonowanie pacjentów nerwicowych bezwzględnym przeciwwskazaniem do przyjęcia są izolowane lub współwystępujące w wywiadzie zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, demoralizacja, kontakt z substancjami psychoaktywnymi oraz konflikty z prawem.

fobia społeczna
Tworzenie stron www, strony www: Data Quest | System CMS