zaburzenia lękowe
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Terapii Nerwic
zaburzenia adaptacyjne
fobie
Przetargi
  fobia szkolna

  PRZETARGI 2019

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r.

  PRZETARGI 2018

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.

  ZP/01/2018 z dnia 05.12.2018r.

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego - codziennego i całodobowego przygotowania i dostarczania posiłków do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.12.2018r. pod numerem 657809-N-2018.

  14.12.2018r.


  29.01.2019r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  PRZETARGI 2017

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.

  ZP/01/2017 z dnia 06.12.2017r.

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego - codziennego i całodobowego przygotowania i dostarczania posiłków do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2017r. pod numerem 628455-N-2017.

  12.12.2017 r. ZP/01/2017 Wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikiem

  12.12.2017 r. ZP/01/2017 Wyjaśnienia do SIWZ

  14.12.2017 r. ZP/01/2017 Informacja z sesji otwarcia ofert

  14.12.2017 r. ZP/01/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania

  ZP/02/2017 z dnia 06.12.2017r.

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadu (II danie z deserem) w ramach projektu pn.: "Terapeutyczny Oddział Dzienny (TOD)" do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2017r. pod numerem 628521-N-2017.

  14.12.2017 r. ZP/02/2017 Informacja z sesji otwarcia ofert

  14.12.2017 r. ZP/02/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania

  ZP/03/2017 z dnia 15.12.2017r.

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego - codziennego i całodobowego przygotowania i dostarczania posiłków do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2017r. pod numerem 633577-N-2017.

  19.12.2017 r. ZP/03/2017 Wyjaśnienia do SIWZ

  22.12.2017 r. ZP/03/2017 Informacja z sesji otwarcia ofert

  22.12.2017 r. ZP/03/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania

  ZP/04/2017 z dnia 15.12.2017r.

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadu (II danie z deserem) w ramach projektu pn.: "Terapeutyczny Oddział Dzienny (TOD)" do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2017r. pod numerem 633597-N-2017.

  22.12.2017 r. ZP/04/2017 Informacja z sesji otwarcia ofert.

  22.12.2017 r. ZP/04/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania

  ZP/05/2017 z dnia 22.12.2017r.

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego - codziennego i całodobowego przygotowania i dostarczania posiłków do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2017r. pod numerem 636075-N-2017.

  28.12.2017r. ZP/05/2017 Informacja o zmianie treści SIWZ

  29.12.2017 r. ZP/05/2017 Informacja z sesji otwarcia ofert.

  29.12.2017 r. ZP/05/2017 Informacja o wyborze oferty.

  03.01.2018r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  ZP/06/2017 z dnia 22.12.2017r.

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadu (II danie z deserem) w ramach projektu pn.: "Terapeutyczny Oddział Dzienny (TOD)" do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2017r. pod numerem 636083-N-2017.

  28.12.2017r. ZP/06/2017 Informacja o zmianie treści SIWZ

  29.12.2017 r. ZP/06/2017 Informacja z sesji otwarcia ofert.

  29.12.2017 r. ZP/06/2017 Informacja o wyborze oferty.

  03.01.2018r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  PRZETARGI 2016

  ZP/01/2016 z dnia 6.12.2016r.

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego - codziennego i całodobowego przygotowania i dostarczania posiłków do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.12.2016r. pod numerem 360254 - 2016.

  13.12.2016r.

  15.12.2016r.

  19.12.2016r.

  29.12.2016r.

  PRZETARGI 2015

  ZP/01/2015 z dnia 16.12.2015r.

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego - codziennego i całodobowego przygotowania i dostarczania posiłków do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2015r. pod numerem 345042 - 2015.

  23.12.2015r.

  28.12.2015r.

  30.12.2015r.

  ZP/02/2015 z dnia 30.12.2015r.

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego - codziennego i całodobowego przygotowania i dostarczania posiłków do Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2015r. pod numerem 358020 - 2015.

  05.01.2016r.

  07.01.2016r.

  12.01.2016r.

  Przetargi 2014

  ZP/01/2014 z dnia 02.12.2014r.

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego - codziennego i całodobowego przygotowania i dostarczania posiłków do kuchni Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2014r. pod numerem 394592 - 2014.

  04.12.2014r.

  15.12.2014r.

  31.12.2014r.

  ZP/02/2014 z dnia 03.12.2014r.

  Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla potrzeb Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2014r. pod numerem 396502 - 2014.

  17.12.2014r.

  02.01.2015r.

  ZP/03/2014 z dnia 22.12.2014r.

  Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej dla potrzeb Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2014r. pod numerem 416912 - 2014

  05.01.2015r.

  ZP/01/2013 z dnia 26.11.2013r. 

  Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej dla potrzeb Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2013r. pod numerem 484178-2013
  .

  11.12.2013r

  31.12.2013r

  ZP/02/2013 z dnia 05.12.2013r

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego - codziennego i całodobowego przygotowania i dostarczania posiłków do kuchni Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.12.2013r. pod numerem 502156-2013  

  09.12.2013r

  20.12.2013r

  ZP/03/2013 z dnia 12.12.2013r

  Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej dla potrzeb Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.12.2013r. pod numerem 515766 - 2013

  20.12.2013r

  ZP/04/2013 z dnia 23.12.2013r

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego-codziennego i całodobowego przygotowania i dostarczania posiłków do kuchni Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłodzienie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2013r pod numerem 532840-2013.

   

   

   

  23.12.2013r

  31.12.2013r

  13.01.2014r

  ZP/01/2012 z dnia 21.11.2012r 

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego- codziennego i całodobowego przygotowania i dostarczania posiłków do kuchni Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2012r pod numerem 463704-2012.

  03.12.2012r.

  28.12.2012r.

  ZP/02/2012 z dnia 26.11.2012r.

  Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej dla potrzeb Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w niu 26.11.2012r. pod numerem 472138-2012.

  10.12.2012r.

  31.12.2012r.


  ZP/03/2012 z dnia 28.12.2012r

  Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej dla potrzeb Ośrodka Terapii Newic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publiczych w dniu 28.12.2012r pod numerem 531970-2012

  08.01.2013r.

  ZP/01/2011 z dnia 21.11.2011r

  Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej dla potrzeb Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2011r pod numerem 388076-2011.

  02.12.2011r

  07.12.2011r


  13.12.2011r

  14.12.2011r

  ZP/02/2011 z dnia 25.11.2011r 

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego-codziennego i całodobowego przygotowania i dostarczania posiłków do kuchni Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu. 

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2011r pod numerem 309247-2011.

  fobia społeczna
  Tworzenie stron www, strony www: Data Quest | System CMS