Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Ośrodek jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego.

Ośrodek udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (uzależnienia behawioralne).

Ośrodek realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży w stacjonarnym, całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dzieci i Młodzieży (kod zakresu 04.4707.021.02).

Ośrodek uzyskał akredytację do prowadzenia stażu kierunkowego (fakultatywnego) w oddziale w ramach specjalizacji psychiatria dzieci i młodzieży.

Wskazówki dojazdu:
Jadąc drogą krajową DK81 należy skręcić na skrzyżowaniu w drogę wojewódzką DW926 w kierunku Centrum/Rybnik. Jechać dalej prosto 400 metrów, a następnie kręcić w lewo w brukowaną drogę, Ośrodek znajduje się po lewej stronie.

 

27.07.2023

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu informuje, że realizuje zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dzieci i Młodzieży" współfinansowane przez Budżet Państwa w ramach programu wieloletniego pn." Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023".

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności funkcjonowania Oddziału, poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych, zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, zwiększenie jakości działań w obszarze diagnostyki i terapii w zakresie opieki psychiatrycznej i podniesienie jakości opieki nad pacjentem i standardu obsługi.

Wartość całkowita: 520 006 zł

Dofinansowanie: 436 805 zł

========================

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu informuje, że zrealizował zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Budżet Państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego, poprawa efektywności metod leczenia oraz przygotowanie oddziału do zwiększonej liczby pacjentów w związku z negatywnymi skutkami stanu epidemii dla zdrowia psychicznego dzieci młodzieży.

Wartość całkowita: 150 000 zł

Dofinansowanie: 124 000 zł