Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego.

Ośrodek udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Ośrodek realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży w stacjonarnym, całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dzieci i Młodzieży (kod zakresu 04.4707.021.02).