Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego.

Ośrodek udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Ośrodek realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży w stacjonarnym, całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dzieci i Młodzieży (kod zakresu 04.4707.021.02).

Ośrodek uzyskał akredytację do prowadzenia stażu kierunkowego (fakultatywnego) w oddziale w ramach specjalizacji psychiatria dzieci i młodzieży.

 

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu informuje, że zrealizował zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Budżet Państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego, poprawa efektywności metod leczenia oraz przygotowanie oddziału do zwiększonej liczby pacjentów w związku z negatywnymi skutkami stanu epidemii dla zdrowia psychicznego dzieci młodzieży.

Wartość całkowita: 150 000 zł

Dofinansowanie: 124 000 zł