Dla niepełnosprawnych

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży posiada wystarczającą ilość miejsc parkingowych zarówno dla pracowników jak i pacjentów Ośrodka.

Parking przy Ośrodku nie udostępnia specjalnych i oznakowanych miejsc parkingowych.

Do budynku Ośrodka prowadzi jedno wejście główne ze schodami, bez podjazdu i bez platformy przyschodowej.

Na pierwsze piętro prowadzą schody (brak windy). Budynek nie jest wyposażony w urządzenia dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toalety nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.