Kadra Terapeutyczna

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą terapeutyczną:

 • Lekarze specjaliści
  • Psychiatra
  • Psychiatra dzieci i młodzieży
 • Psycholodzy
 • Psychoterapeuci
 • Pedagog specjalny
 • Dogoterapeuta
 • Terapeuci zajęciowi
 • Personel pielęgniarski

Realizujemy kontrakt z NFZ w zakresie leczenia pacjentów z terenu całego kraju do 18 roku życia. Pacjenci przebywający w Oddziale objęci są nauką w Zespole Szkół działającym na terenie Ośrodka.

Program terapeutyczny obejmuje zajęcia grupowe i indywidualne, dostosowany jest do potrzeb, problemów, możliwości pacjenta i jego rodziny.

Czas terapii jest uzależniony od jakości zaburzeń, postępów w leczeniu i możliwości adaptacyjnych dziecka. Terapia i pobyt dziecka są bezpłatne. Ośrodek jest placówką otwartą, nastawioną na świadczenie profesjonalnej pomocy dziecku we współpracy z jego rodziną i środowiskiem.