Metody diagnostyczne i terapeutyczne

  • Diagnoza i leczenie psychiatryczne
  • Diagnoza psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia grupowa
  • Terapia przez zabawę
  • Terapia ruchowo-sportowa
  • Terapia grupowa
  • Terapia zajęciowa
  • Dogoterapia
  • Zajęcia relaksacyjne