Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dzieci i Młodzieży

Schorzenia leczone w Oddziale

 • Zaburzenia lękowe, adaptacyjne, lęk separacyjny
 • Fobia społeczna
 • Zaburzenia stresowe pourazowe
 • Zaburzenia dysocjacyjne, konwersyjne, występujące pod postacią somatyczną, bóle psychogenne
 • Dystymie, zaburzenia depresyjne
 • Natręctwa
 • Tiki
 • Moczenie mimowolne
 • Mutyzm wybiórczy
 • Jąkanie
 • Problemy emocjonalne i adaptacyjne w okresie remisji zaburzeń psychotycznych i depresyjnych

Ze względu na stan psychiczny i funkcjonowanie pacjentów nerwicowych bezwzględnym przeciwwskazaniem do przyjęcia są izolowane lub współwystępujące w wywiadzie zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, demoralizacja, kontakt z substancjami psychoaktywnymi oraz konflikty z prawem.