Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ, ul. Mikołowska 208 43-187 Orzesze tel.,fax. +48 (32) 221 56 70, tel. (32) 326 08 58, e-mail: kancelaria@otnorzesze.pl, www.otnorzesze.pl.

Załączniki RODO