Informacje dla Rodziców

 1. Podczas przyjęcia dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu uczeń powinien posiadać następującą dokumentację:
  • Orzeczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jeżeli taki posiada)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli taki posiada)
  • Aktualną opinię pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy
  • Inną pedagogiczną dokumentację szkolną
 2. Uczeń powinien być wyposażony w wyprawkę szkolną w postaci:
  • Zeszyty szkolne – aktualnie używane w szkole
  • Przybory szkolne- piórnik z wyposażeniem, kredki, blok, mazaki, farby, pędzelki, klej, papier kolorowy, plastelina
  • Strój gimnastyczny
  • Obuwie zmienne
 3. Podczas pobytu dziecka w Zespole Szkół Specjalnych  szkoła macierzysta ucznia otrzymuje:
  • Pisemną informację o realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu ( informacja zawiera tylko nazwę szkoły np.; Szkoła podstawowa nr 11 lub Gimnazjum nr 4 – bez innych informacji dotyczących pobytu).
  • Po zakończeniu pobytu przez dziecko w Ośrodku Terapii Nerwic,  szkoła macierzysta ucznia otrzymuje wykaz ocen  zdobytych przez niego podczas nauki w Orzeszu, które musi uwzględnić w klasyfikacji.