Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu  usytuowany jest w kompleksie pałacowo - parkowym w Orzeszu-Zawiści (wpisanym do rejestru zabytków, pod opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz wojewódzkiego konserwatora przyrody). 

Szkoła dysponuje 5 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, salą gimnastyczną, biblioteką szkolną, gabinetem psychologiczno-logopedycznym, gabinetem pedagoga szkolnego. 

Wszystkie pomieszczenia szkoły są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne.

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

ul. Mikołowska 208, 43-187 Orzesze 

Dyrektor: Iwona Szmajduch-Pyzik

tel./fax: +48 (32) 221 14 83
e-mail: zssorzesze@onet.pl
strona bip: bip-slaskie.pl/zssorzesze