Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego została powołana w celu ochrony praw osoby korzystającej ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny. Pomoc w dochodzeniu praw tej osoby przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Zakres zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

 

Adrianna Hajdarowicz - Specjalista pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

Kontakt z Rzecznikiem:

- telefonicznie 698-627-638

- e-mail: a.hajdarowicz@rpp.gov.pl

- istnieje także możliwość osobistego spotkania z Rzecznikiem w związku z czym Pacjenci proszeni są o przekazanie takiej potrzeby drogą telefoniczną, mailową bezpośrednio do Rzecznika

 - potrzebę spotkania z Rzecznikiem można także zgłaszać do personelu medycznego oddziału.
 

 

Rzecznik Praw Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Chmielowiec
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
e-mail: sekretariat@rpp.gov.pl
www.rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 800-190-590 czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie (01-231) przy ul. Płockiej 11/13. Rzecznik Praw Pacjenta przetwarza dane osobowe w związku z realizacją zadań określonych m. in. w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.